Щоденна терапія L-аргініном 2,500 мг спільно з тадалафілом 5 мг і в монотерапії для лікування еректильної дисфункції: проспективне рандомизоване багатоцентрове дослідження

Анотація

Вступ

У пацієнтів з еректильною дисфункцією можливий синергетичний ефект від терапії тадалафілом в комбінації з L-аргініном.

Мета

Оцінити ефективність і переносимість тадалафілу 5 мг і L-аргініну 2,5 грама в монотерапії та комбінованої терапії.

Методика

Відібрані пацієнти заповнили щоденники Міжнародного індексу еректильної функції - області еректильної функції (IIEF-EF) і щоденники сексуальних контактів до і після лікування. Опитування було рандомізовано на 3 групи з рівним співвідношенням розподілу. Група A отримувала щодня 2500 мг L-аргініну, група B отримувала щодня 5 мг тадалафілу, а група C отримувала щодня 2500 мг L-аргініну плюс 5 мг тадалафілу. Тривалість терапії у всіх 3 групах склала 12 тижнів. Безпека оцінювалася шляхом оцінки всіх небажаних явищ, пов'язаних з лікуванням.

Основні критерії оцінки ефективності

Основним критерієм оцінки ефективності була зміна результатів опитування IIEF-EF і процентного співвідношення відповіді «так» на запитання 3 Щоденника сексуальних відносин кожного пацієнта до і після лікування.

Результати

До дослідження було залучено 300 пацієнтів, по 100 чоловік в кожну групу. На підставі оцінки IIEF-EF учасники були розділені на 3 категорії: важка, середньої тяжкості і легка еректильна дисфункція (ЕД). Показник IIEF-EF збільшився в групі A з 15 ± 7 до 18.1 ± 9.2, в групі B з 14.8 ± 6.9 до 20.8 ± 7.3, і в групі C з 14.9 ± 7.1 до 22 ± 7.5. У групі легкої ЕД середній показник IIEF-EF збільшився з 22.1 ± 2.2 до 27.5 ± 2.3 в групі A; з 22.1 ± 2.2 до 27.8 ± 2 в групі B, і з 22.2 ± 2.2 до 29.3 ± 0.9 в групі C. Ми повідомляємо в цілому про 11, 53 і 67 випадків побічних ефектів в групах A, B, і C відповідно.

Було продемонстровано, що аргінін є альтернативою для пацієнтів з легким та помірним ЕД з кількох причин. По-перше, аргінін більш прийнятний з психологічної точки зору, тому що він сприймається як нутрієнт, а не як ліки. Більш того, було виявлено, що аргінін надає синергічну дію при одночасному застосуванні з іншими добавками, такими як пікногенол, йохимбин, аденозин, пропіоніл-L-карнітин та ніацин.

Мінімальна доза аргініну, яка виявилася ефективною, становила 2,5 грама, оскільки введення цієї добавки 3 рази в день по 500 мг не продемонстрував значних переваг. Коли аргінін призначався одночасно з іншими речовинами, комбінація працювала синергетически, забезпечуючи ще більші поліпшення.

У цьому дослідженні L-аргінін вводився щодня в монотерапії в мінімальній ефективній дозі 2,5 грама 100 чоловікам, які страждають ЕД різного ступеня тяжкості. Було підтверджено, що аргінін є ефективною терапією для людей з легкою та помірною ЕД, що визначає статистично значуще поліпшення (P ≤ 0,001) із середнім показником IIEF-EF, що становить 5,4 і 2,5 бала відповідно. Більш того, профіль безпеки аргініну був підтверджений в нашому дослідженні, тому що всі 100 пацієнтів, які отримували цю добавку, завершили терапію, повідомивши про відсутність або незначні побічні реакції. Слід зазначити, що в групі пацієнтів з еректильною дисфункцією легкого ступеня аргінін мав ефект, який можна порівняти з тадалафілом в дозі 5 мг, оскільки не було виявлено значних відмінностей між результатами з точки зору оцінки IIEF-EF. Крім того, люди, які одержували L-аргінін, повідомляли про меншу кількість побічних ефектів, ніж чоловіки, які одержували тадалафил в дозі 5 мг і / або комбіновану терапію (Таблиця 3). Ґрунтуючись на цих даних, ми пропонуємо призначати L-аргінін як настільки ж ефективну, дешевшу і безпечну альтернативу тадалафілу 5 мг пацієнтам з легкої ЕД.

Висновки

Комбінована терапія показала кращі результати в порівнянні з монотерапією.

Слід зазначити, що в групі пацієнтів з еректильною дисфункцією легкого ступеня аргінін мав ефект, який можна порівняти з тадалафілом в дозі 5 мг.

Gallo L, Pecoraro S, Sarnacchiaro P, et al. The Daily Therapy With L-Arginine 2,500 mg and Tadalafil 5 mg in Combination and in Monotherapy for the Treatment of Erectile Dysfunction: A Prospective, Randomized Multicentre Study. Sex Med 2020;8:178–185.

Ключові слова: Еректильна дисфункція, L-аргінін, Тадалафіл, Комбінована терапія

*Тут представлений переклад з англійської мови деяких частин оригінальної статті.
Оригінальна стаття доступна за посиланням: ncbi.nlm.nih.gov